Contributing Authors

Zhou Qian

Dezan Shira & Associates
Zhou Qian is an Editor with Dezan Shira & Associates where her responsibilities include Asia Briefing, China Briefing Magazine, China Briefing Technical Guides, China Briefing Online. ...